فعالیت های اخیر zolfaghari

 1. zolfaghari موضوع جدید ساخته است.

  اختصاصی خطای IDE0006 Error encountered while loading the project

  برای رفع این خطا اجزای اصلی را از طریق نوگت به برنامه اضافه کنید که شامل تصویر زیر است

  Untitled.png

  انجمن: آموزش اجرا و راه اندازی اولیه

  ‏16 آوریل 2018 در 02:21